Εταιρία | Στόχοι - Όραμα

Η εταιρία στοχεύει, μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών της, να συμβάλλει στην εδραίωση της χρήσης πιστοποιημένων υλικών στις κατασκευές. Αυτό σημαίνει διάρκεια και αντοχή στο χρόνο.Ως τέτοιο στοιχείο η INOX καμινάδα αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι του συστήματος θέρμανσης.Επομένως θα πρέπει να συμβουλευόμαστε πάντα τους ειδικούς, προκειμένου να επιλέξουμε τον κατάλληλο τύπο αλλά και τη διάσταση της καμιναδας που ταιριάζουν στην εγκστάστασή μας.Έτσι θα πετύχουμε τη μέγιστη απόδοση στην απαγωγή καυσαερίων με την ελάχιστη απώλεια ενέργειας και επομένως  ταυτόχρονη οικοναμία σε καύσιμα και χρήμα.

Ειδικά για τα τζάκια,που ελοχέυει ο κίνδυνος αυτανάφλεξης,η χρήση πιστοποιημένων καμινάδων κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια του σπιτιού.

Η επιλογή λοιπόν ανοξείδωτης πιστοποιημένης με CE καμινάδας σημαίνει

ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΝΤΟΧΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.