Τοποθέτηση καμινάδας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

Για τη σωστή τοποθέτηση, λειτουργία και αισθητική της καμινάδας ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Με αλφαδόνιμα φέρουμε την κάθετη γραμμή με βάση της οποίας θα ευθυγραμμιστούν τα στηρίγματα.
 2. Μπλοκάρουμε με ούπα ΙΝΟΧ τις βάσεις των στηριγμάτων στον τοίχο.
 3. Τοποθετούμε τα τριγωνικά στηρίγματα κάθε 5 μέτρα, ξεκινώντας από το κάτω μέρος της έναρξης του κάθετου τμήματος της καμινάδας
 4. Ξεκινάμε την τοποθέτηση της καμινάδας από κάτω προς τα επάνω με οδηγό την ένδειξη του βέλους που είναι τυπωμένο στην ετικέτα CE.
 5. Τα απλά στηρίγματα τύπου Ω τοποθετούνται κάθε 2 μέτρα κάτω από τη φασέτα μπλοκαρίσματος των δύο τεμαχίων.
 6. Τα τεμάχια θηλυκώνουν μεταξύ τους αρσενικό – θηλυκό, με το αρσενικό του εξωτερικού μανδύα προς τα επάνω.
 7. Χρησιμοποιούμε σε κάθε τεμάχιο και στην ειδική διαμόρφωση φλάντζα σιλικόνης τριών πτυχών για πλήρη στεγανοποίηση
 8. Στις ενώσεις των τεμαχίων τοποθετούμε κολάρο μπλοκαρίσματος (φασέτα) ώστε να καθιστάτε το όλο σύστημα της καμινάδας πιο άκαμπτο.
 9. Το τελικό ύψος της καμινάδας πρέπει να ακολουθεί τους υπολογισμούς και τις συμβουλές του παρακάτω πίνακα.
 10. Σε κάθε καμινάδα τοποθετούμε Απόληξη για αντιανεμική και αντιβροχική προστασία του συστήματος.


ΜΟΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

 1. Με αλφαδόνιμα φέρουμε την κάθετη γραμμή με βάση της οποίας θα ευθυγραμμιστούν τα στηρίγματα.
 2. Μπλοκάρουμε με ούπα ΙΝΟΧ τις βάσεις των στηριγμάτων στον τοίχο.
 3. Τοποθετούμε τα τριγωνικά στηρίγματα κάθε 5 μέτρα, ξεκινώντας από το κάτω μέρος της έναρξης του κάθετου τμήματος της καμινάδας
 4. Ξεκινάμε την τοποθέτηση της καμινάδας από κάτω προς τα επάνω με οδηγό την ένδειξη του βέλους που είναι τυπωμένο στην ετικέτα CE.
 5. Τα απλά στηρίγματα τύπου Ω τοποθετούνται κάθε 2 μέτρα κάτω από τη φασέτα μπλοκαρίσματος των δύο τεμαχίων.
 6. Τα τεμάχια θηλυκώνουν μεταξύ τους αρσενικό – θηλυκό με το θηλυκό προς τα επάνω.
 7. Χρησιμοποιούμε σε κάθε τεμάχιο και στην ειδική διαμόρφωση φλάντζα σιλικόνης τριών πτυχών για πλήρη στεγανοποίηση
 8. Στις ενώσεις των τεμαχίων τοποθετούμε κολάρο μπλοκαρίσματος (φασέτα) ώστε να καθιστάτε το όλο σύστημα της καμινάδας πιο άκαμπτο.
 9. Το τελικό ύψος της καμινάδας πρέπει να ακολουθεί τους υπολογισμούς και τις συμβουλές του παρακάτω πίνακα.
 10. Σε κάθε καμινάδα τοποθετούμε Απόληξη για αντιανεμική και αντιβροχική προστασία του συστήματος.

selida_107


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Όταν η καμινάδα είναι κοντά στη θάλασσα σε απόσταση μέχρι 1 χλμ και ο εξωτερικός μανδύας πρέπει να είναι από λαμαρίνα ΙΝΟΧ AISI 316L

Για λέβητες υψηλής συμπύκνωσης ο εσωτερικός μανδύας πρέπει να είναι οπωσδήποτε από λαμαρίνα ΙΝΟΧ AISI 316L

Όταν η καμινάδα περνάει από ξύλινη στέγη χρησιμοποιούμε κεκλιμένη κεφαλή, η δε απόσταση από το ξύλο να είναι 8 cm και επιλέγουμε την σειρά HI LINE PLUS

Η συντήρηση της καμινάδας θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
Τα εξαρτήματα και η καμινάδα να μην έρχονται σε επαφή με άλλα μέταλλα και δυ οξυδωμένα γιατί αν και ανοξείδωτο, εμποτίζεται από την επαφή με την οξείδωση.

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.